เข้าระบบโดย
คุณ
  ออกจากระบบ
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 43                                                    
ลำดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
1
-
-
-
-
-
2
98/158 หมู่ 4 ซ.ติวานนท์ 44/6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
Abdutrhim Place (Adersen Consulting 30th Floor) ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
สามัญสมาชิก
3
349-351 ถ.เจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
349-351 ถ.เจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
-
-
-
4
98/366 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
82 ซ.สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
5
67 ซ.พัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
204/5 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
สามัญสมาชิก
6
103/2 ซ.วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
103/2 ซ.วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-
-
-
7
74/1 ซ.อารีย์ 5 เหนือ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
74/1 ซ.อารีย์ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
สามัญสมาชิก
8
16/359 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
16/359 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
9
-
-
-
-
-
10
499 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
499 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
-
-
-
11
238 ซ.เทวรัตน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
134 ถ.กรุงเท-นนทบุรี บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
-
-
12
52 ซ.อ่อนนุช 66 แยก 19-16 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
14/1 หมู่ 11 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
13
-
-
-
-
-
14
8/640 หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
-
-
-
-
15
5 ซ.พาณิชยการธนบุรี 9 แยก 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
68 ซ.อิสรภาพ 17/1 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
-
-
สามัญสมาชิก
16
54/5 หมู่ 1 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
54/5 หมู่ 1 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 20000
-
-
-
17
31/10 ซ.ชัยวัฒน์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
31/10 ซ.ชัยวัฒน์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
-
-
-
18
70/95 ซ.เคหะร่มเกล้า 78 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
3748/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
19
324/42 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
81 ซ.รามคำแหง12 (อุดมยศ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
20
-
-
-
-
-
21
-
59/17 หมู่ 11 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
22
234/7 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
234/7 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
-
-
-
23
907 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
907 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-
-
-
24
-
-
-
-
-
25
18 ซ.เจริญกรุง 53 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
46 ซ.ตรงข้ามวัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
26
-
99/1415 หมู่ 16 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
27
63/2531 ซ.ราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
63/2071 หมู่ 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
28
-
-
-
-
-
29
96/1 ซ.สุขุมวิท38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
5/5 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
30
-
5089 ซ.ประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
31
-
4081/2 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
-
-
-
32
36/176 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
36/176 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
33
289/755 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
72/41 ตรอก นอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
34
-
-
-
-
-
35
-
17 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
36
-
69/5 หมู่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
37
999/1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
421 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
-
-
-
38
-
-
-
-
-
39
89 ซ.สุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
89 ซ.สุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
-
-
สามัญสมาชิก
40
-
-
-
-
-
41
15/2 ถ.นวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
2102/133 ถ.รามคำแหง (สุขุมวิท71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
42
128/61 ซ.รามคำแหง43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
648/18 ซ.อุเทน 32 หมู่บ้านศรีบด/พัฒนา 1 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
-
-
สามัญสมาชิก
43
-
-
-
-
-
44
1/14 ซ.หมู่บ้านชิชา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
91/14 หมู่บ้านธิชา ถ.พระราม 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
-
-
-
45
-
-
-
-
-
46
197/167 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
197/167 หมู่ 4 ต.บ้านอู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 10290
-
-
สามัญสมาชิก
47
78/80 หมู่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
78/71 หมู่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
48
-
-
-
-
-
49
-
524 ถ.วงศ์สว่าง บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
-
-
50
-
31 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
51
-
-
-
-
-
52
-
34/2 ซ.จิตต์พงษ์ ถ.สุขุมวิท 58 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
-
-
สามัญสมาชิก
53
-
399/54 พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น แขวงบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
สามัญสมาชิก
54
52/509 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
52/509 ซ.15 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
สามัญสมาชิก
55
142 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
142 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
56
138/143 ซ.เฉลิมพระเกียรติร.๙ ซ.22แยก5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
304/605 ซ.พึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
57
-
-
-
-
-
58
88 ซ.พัฒนาการ 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
88 ซ.พัฒนาการ 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
59
54 หมู่ 8 ซ.ลาดพร้าว51 (เศรษฐบุตร) ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
407/46 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
-
-
-
60
-
369/14 หมู่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
-
-
-
61
1419 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
-
-
-
-
62
3452/2 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
613 ซ.รามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
63
82/1 ซ.รามคำแหง21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
64/4 ซ.รามคำแหง21 (นวศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
64
119 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
119 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
-
-
-
65
29 หมู่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
29 หมู่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
66
-
-
-
-
-
67
13/51 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
13/51 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
68
67 ซ.รามคำแหง 24 แยก 16 (ศิริมิตร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
23 ซ.รามคำแหง24แยก7 (ศิริมิตร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
69
-
50/16 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
70
12/2 ซ.พัฒนเวศม์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
12/2 ซ.พัฒนเวศม์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
71
-
1050 ซ.ส.ธรณินทร์ 10 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
72
-
-
-
-
-
73
118/9 หมู่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
118/9 หมู่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
74
-
-
-
-
-
75
44/19 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
44/19 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
76
-
-
-
-
-
77
-
33/33 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
สามัญสมาชิก
78
-
-
-
-
-
79
-
-
-
-
-
80
18 ซ.ตลาดสด ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
18 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
-
-
-
81
187/110 หมู่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
187/110 หมู่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
-
82
-
-
-
-
-
83
922 ซ.อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
922 ซ.อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
84
1/97 ซ.หัวหมาก 23 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
-
-
-
-
85
300 ตรอกวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
300 ตรอกวัดอินทรี ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
-
-
สามัญสมาชิก
86
142/57 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
391 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
87
-
147/9 ซ.12 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-
-
สามัญสมาชิก
88
70/251 หมู่ 10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
-
-
-
89
3/1 ซ.ลาดหญ้า 18 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
3 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
-
-
-
90
-
-
-
-
-
91
186/121 ซ.รามคำแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
186/121 หมู่ พาร์คเวช สุขาภิบาล 3 เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
-
-
-
92
822/121 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
11 ซ.อินทามระ 35 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
93
41/100 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
41/100 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
-
-
-
94
40/1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
95/16-17-18 หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
-
-
-
95
-
-
-
-
-
96
-
108 ซ.ลาดพร้าว130 (มหาดไทย2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
97
-
-
-
-
-
98
112 ซ.พหลโยธิน40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
112 ซ.พหลโยธิน 40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
99
120/501 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
120/5081 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
100
9 ซ.5 ถ.เสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
9 ซ.5 (ถ.เสรี2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
101
209/222 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
140/4 หมู่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
102
45 ซ.สุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
45 ซ.สุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
103
4 ตรอกสารพัดช่าง แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
28 ถ.ลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
-
-
-
104
209/9 หมู่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
-
-
-
-
105
-
5 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
106
5 ซ.สุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
5 ซ.สุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
107
-
-
-
-
-
108
47 ซ.พัฒนาการ 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
-
-
-
-
109
333/101 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
31/305 หมู่ 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
110
8/3 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
8/1 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
111
-
51 ซ.เจริญใจ ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
สามัญสมาชิก
112
190 ถ.เทียนจ่ออุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
14 ตรอกโบสถ์พราหมณ์ ถ.มหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
-
-
-
113
-
25/65 ซ.คลังมนตรี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
114
35/2 ตรอกเกษมโสภณ แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
35/2 ตรอก เกษมโสภณ แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
115
3 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
486/2 หมู่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
-
-
-
116
33 ซ.สุขุมวิท46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
33 ซ.สุขุมวิท 46 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
สามัญสมาชิก
117
105/19 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
-
-
-
-
118
360 หมู่ 1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2/6 หมู่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
-
-
-
119
-
-
-
-
-
120
81 หมู่ 11 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
26/219 ถ.ชลมารัคพิจารณ์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-
-
-
121
33 ซ.รามคำแหง 118 แยก 43 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
15/13 ซ.ชัยพฤกษ์ 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
122
248 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
248 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
-
-
-
123
-
-
-
-
สามัญสมาชิก
124
132/12 หมู่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
132/12 หมู่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
-
-
-
125
-
121/114 เชิงสะพานหัวช้าง ถ.พญาไท แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
126
-
72/1 ถ.ระนอง2 แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
127
-
-
-
-
-
128
58/1 ซ.สุขุมวิท40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
-
-
-
-
129
19/67 ซ.อินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
19/67 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
130
114/1 ซ.นาวงประชาพัฒนา 13 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
17 ถ.นวธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
-
-
-
131
145 หมู่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
145 หมู่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
-
-
-
132
331 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
331 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
133
-
-
-
-
-
134
11 ซ.บางนา-ตราด 19 แยก 13 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
40/43 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
-
-
-
135
176 ซ.สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
-
-
-
สามัญสมาชิก
136
-
-
-
-
-
137
1573 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
8/2 ซ.อรรคพัฒน์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
138
567 ถ.นครไชยศรี แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
567 ถ.นครไชยศรี แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
139
19/2 ซ.ลาดพร้าว107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
19/2 ซ.ลาดพร้าว107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
140
-
-
-
-
-
141
-
13 ซ.รามคำแหง21 (นวศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
142
99/110 ซ.01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
1040/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
143
26 ซ.พัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
-
-
-
-
144
1/68 ซ.ลาดพร้าว 101 ซ.53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
599/4 ถ.ลาดพร้าว1/1 แขวงบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
145
-
99/87 หมู่ 15 หมู่ อยู่สบาย ซ.6 ถ.กรุงเทพฯ กรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
-
-
-
146
81/97-98 หมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
81/97-98 ทิพวัล 1 ซ.21/7 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
-
-
สามัญสมาชิก
147
-
111/29 หมู่ 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
148
317 ซ.ศิริถาวร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
30/41 หมู่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
-
-
-
149
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
151
20 ซ.เพชรเกษม 96 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
183 หมู่ 1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
-
-
-
152
17 หมู่ 9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
17 หมู่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
-
-
-
153
64/91 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-
-
-
-
154
13/1 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
13/1 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
155
10 ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 16/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
10 ซ.อักษรา ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
-
-
สามัญสมาชิก
156
16 ซ.รองเมือง 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
16 ซ.รองเมือง 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
-
-
-
157
-
-
-
-
-
158
-
-
-
-
-
159
-
1031 ซ.หมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
-
-
-
160
-
-
-
-
-
161
12 ซ.อุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
12 ซ.อุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
162
-
-
-
-
-
163
2092/29 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
20892/29 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
164
860 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
19/2 หมู่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
165
28/17 ซ.สุขุมวิท36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
28/17 ซ.สุขุมวิท36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
166
-
-
-
-
-
167
45/4 หมู่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
45/4 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
-
-
สามัญสมาชิก
168
-
-
-
-
-
169
192 ซ.อ่อนนุช 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
134/2 หมู่ 11 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
170
99/306 ม.มัณฑณา ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
99/306 ม.มัณฑณา ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
-
-
-
171
-
-
-
-
-
172
-
-
-
-
-
173
-
17 ซ.เมธีนิเวศน์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
174
59 ซ.ฉิมพลี 14/2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
73/2 บ้านมัณฑนา ซ.8 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
-
-
สามัญสมาชิก
175
579 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
579 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
-
-
-
176
-
-
-
-
-
177
-
47/32 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
สามัญสมาชิก
178
13 ซ.เพชรเกษม 47/2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
36/2 หมู่ 4 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
-
-
-
179
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
181
-
-
-
-
-
182
422 ซ.รังสิต-นครนายก 44 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
422 ถ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
-
-
-
183
96/19 หมู่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
96/19 หมู่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
-
-
-
184
-
-
-
-
-
185
27 ซ.พระรามเก้า43 ซ.5เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
-
-
-
-
186
-
-
-
-
-
187
63/1 ซ.ชัยพฤกษ์ 10 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
9/1 หมู่ 1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
-
-
-
188
-
-
-
-
-
189
17/129 ซ.ประชาชื่น 14 (หมู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
17/129 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
-
-
สามัญสมาชิก
190
9/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 8 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
9/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
191
637 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
637 วชิรธรรมสาธิต 11 สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
สามัญสมาชิก
192
76/247 ซ.คุ้มเกล้า 10 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
-
-
-
-
193
4 ซ.จันทน์ 2 แยก 5 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
1639/4 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
194
-
100 หมู่ 12 ถ.ทรงธรรม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
-
-
สามัญสมาชิก
195
-
171/17 หมู่ 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
-
-
-
196
-
135/99 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
-
-
-
197
146 ซ.20 มิถุนา 11 แยก 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
146 ซ.20 มิถุนา 11 แยก 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
198
-
72/12 หมู่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
-
-
-
199
9 ซ.เจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
53 ซ.สมานมิตร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
200
1104/8 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
83/14 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
-
-
-
201
-
119/22 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
-
-
สามัญสมาชิก
202
-
-
-
-
-
203
215/20 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
215/20 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
204
79/1 หมู่ 15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
205
34 ซ.พหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
110/57-58 หมู่ 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
-
-
-
206
86 หมู่ 1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
139/4 หมู่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
-
-
-
207
-
-
-
-
-
208
-
43/245 หมู่ 9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
-
-
-
209
736 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
18/4 ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
210
7 ซ.รามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
60/7 หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
-
-
-
211
-
99 ซ.62/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
สามัญสมาชิก
212
312 ซ.เจริญรัถ 4 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
-
-
-
-
213
-
-
-
-
-
214
52/411 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 96/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
6/1-6/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
-
-
-
215
11/8 หมู่ 2 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
11 หมู่ 2 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
-
-
-
216
247/2 ถ.พิชัย แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
247/2 ถ.พิชัย แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
217
-
-
-
-
-
218
42 ซ.ลาดพร้าววังหิน 60 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
155 หมู่ 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
-
-
-
219
26/16 หมู่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
26/16 หมู่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
-
-
-
220
88/178 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 50/2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
221
191/61 ซ.สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
594 ท่าดินแดง 16 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
-
-
-
222
4/679 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
121/48 ถ.พญาไท แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
223
18/247 ซ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
4/533 หมู่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
224
-
900/170 หมู่ 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
225
99/23 ซอยงามวงศ์วาน 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
99/23 ซอยงามวงศ์วาน 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ผจก.อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-
226
1522/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
1522/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
227
76 ซ.สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
76 ซ.สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
228
-
-
-
-
-
229
94 ซ.สันติภาพ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
94 ซ.สันติภาพ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
-
230
-
-
-
-
-
231
-
55/389 หมู่บ้านเมืองเอก ซ.เอกเจริญ 8 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
-
-
-
232
48/85 หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
62/8 ซ.เจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
233
38/1 ถ.ประชาเศรษฐกิจ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
38/1 ถ.ประชาเศรษฐกิจ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
-
-
-
234
486/2 ซ.พหลโยธิน54/4แยก3-2 (ขานไข1) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
152 อาคารทุ่งมหาเมฆ 11 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
235
-
108 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
-
-
-