เข้าระบบโดย
คุณ
  ออกจากระบบ
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 32                                                    
ลำดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
1
-
-
-
-
-
2
77 ซ.อ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
77 ซ.อ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สำนักงบประมาณ
-
-
3
52 ซ.เฉลิมพระเกียรติร.๙ ซ.39 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
52 ซ.เฉลิมฯ 39 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
4
-
633 ลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
5
49/1 หมู่ 6 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
-
-
-
-
6
82 ซ.สุขสวัสดิ์ 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
82 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสธารณภัย
สามัญสมาชิก
7
999 ถ.ผังเมืองบัญชา ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
1471 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001
-
-
-
8
-
-
-
-
-
9
-
88/65 พหลโยธิน ซ.1 กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
10
130/199 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
216/29 ซ.เซ็นต์หลุยห์ 3 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
-
-
สามัญสมาชิก
11
38/63 หมู่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
242/1 หมู่ 7 ถ.ปู่เจ้าสำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
-
-
-
12
184/1 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
223 หมู่ 16 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
-
-
-
13
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
15
3 หมู่ 13 ซ.อินทามระ 38 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
15 อินทามระ 38 ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประะเทศ
อธิบดี
-
16
-
-
-
-
-
17
-
128 ซ.วัดมหาพฤฒาราม ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
-
18
59/282 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
59/282 หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
สามัญสมาชิก
19
33 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
33 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
20
-
205/7 ซ.บางขวาง เจริญกรุง 79 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
-
-
สามัญสมาชิก
21
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
23
447 ถ.วชิรปราการ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
29/12 หมู่ 13 โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
-
-
24
63 หมู่ 1 ซ.ลาดพร้าว23 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
113 ซ.วิภาวดี 19 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามัญสมาชิก
25
-
-
-
-
-
26
-
934 หมู่ 8 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
สามัญสมาชิก
27
16 ซ.ลาซาล 29 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
16 ลาซาล 29 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
-
-
สามัญสมาชิก
28
-
-
-
-
-
29
3 ซ.เมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
3 ซ.เมฆสวัสดิ์ ถ.ศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
-
30
208 หมู่ 3 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
-
-
บวชพระภิกษุ
-
31
21 ซ.อ่อนนุช 12 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
44 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
32
106 หมู่ 1 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
150/2 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Secondary Mortgage Corporation
VP Human Resources
สามัญสมาชิก
33
59/7 ตรอกหมู่บ้านทั่วไป ถ.เสนานิคม 1 (หมู่ เสนานิเวศน์โครงการ1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
59/7 หมู่ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
-
-
34
9 ซ.ลาดพร้าว63 (สุขสันต์3) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
1639/74 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
35
412/249 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
412/249 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
-
36
-
-
-
-
-
37
596 หมู่ 3 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
596 หมู่ 3 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
-
-
-
38
2335 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
2335 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
สามัญสมาชิก
39
12 ซ.ทหารบก 4 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
12 ซ.ทหารบก 4 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
-
-
สามัญสมาชิก
40
165/244 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
165/244 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดเทศบาลบางพระ
สามัญสมาชิก
41
2/261 หมู่ 2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
21/6 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 20000
-
-
-
42
6 ซ.โชติสหาย ซ.3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
6 ซ.โชติสหาย ซ.3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
กรรมการผู็จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวสด
-
43
32/9 ซ.ลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
32/9 ซ.ลาดพร้าว23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
44
ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
-
-
-
-
45
3/820 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
-
-
-
-
46
-
7/42 หมู่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
-
-
สามัญสมาชิก
47
21/5 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก 2-19 (ชินเขต 1/39) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
42/30 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
-
-
-
48
14 ซ.สามัคคี 62 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11 ซ.นภาลัย 8 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
49
-
97 หมู่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
-
-
-
50
137/1 หมู่ 2 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
-
-
-
-
51
-
164/1 เจริญกรุง 93 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
52
427/172 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
9/238 หมู่ 7 หมู่บ้านสวนริมคลองบางมด ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
-
-
สามัญสมาชิก
53
22/4 ซ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
22/4 ซ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
-
-
-
54
ถึงแก่กรรม 19 มกราคม 2557
-
-
ถึงแก่กรรม
-
55
336 ซ.เพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
812/2 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-
-
-
56
107/366 หมู่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
336 ซ.เพชรเกษม 68 แยก 44 เขตบางแคเหนือ กรุงเทพฯ
-
-
-
57
129 ซ.นวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
205/198-1 หมู่ 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
58
13 ซ.อ่อนนุช 14 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
13 อ่อนนุช 14 สุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
59
2/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
22/7 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไช อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
สามัญสมาชิก
60
99 หมู่ 11 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
249/16 หมู่ 3 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง
-
61
-
สถานทูตไทย ณ กรุงมะนิลา
-
เอกอครราชทูตไทยประจำกรุงมนิลา
-
62
69/249 ซ.นวมินทร์153แยก2-1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
69/249 หมู่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
63
49/1 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
49/1 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้่้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-
64
77 ซ.อ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
77 ซ.อ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-
65
95/11 ตรอกโปริสภา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
95/10 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
-
-
-
66
-
-
-
-
-
67
4 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แยก 1-6 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
700/412 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
สามัญสมาชิก
68
99/36 หมู่ 2 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
888/18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กรมการปกครอง
นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี
-
69
-
-
-
-
-
70
18 ซ.จันทน์ 59 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
396/6 ตรอก วัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
-
ผอ เขตสัมพันธวงศ์
-
71
-
-
-
-
-
72
-
-
-
-
-
73
-
-
-
-
-
74
223/67 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
37/12 หมู่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
-
-
75
259/18 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
259/18 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 91 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
76
93/126 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
93/126 ซ.เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-
-
สามัญสมาชิก
77
-
-
-
-
-
78
-
-
-
-
-
79
-
-
-
-
-
80
86/2 ซ.สายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
86/2 ซ.สายมิตร ถ.สุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
-
-
สามัญสมาชิก
81
67 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
33/5 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้่้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
-
82
-
-
-
-
-
83
1 ซ.ประดิพัทธ์ 8 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
3 ซ.เริงพยงค์ ถ.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-
-
สามัญสมาชิก
84
237/63 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
253/64 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
-
-
-
85
-
-
-
-
-
86
-
51/549 หมู่ 5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12133
-
-
-
87
56 ซ.เจริญนคร 48 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
56 ซ.เจริญนคร 48 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
-
-
-
88
7 ซ.นภาลัย 16 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
หมู่บ้านนภาลัย ซ.16 สุขุมวิท 10/3 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
89
-
-
-
-
-
90
44/13 ถ.บางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
-
-
-
-
91
98 ซ.บางบอน 1 ซ.12 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
-
-
-
-
92
-
88/65 พหลโยธิน ซ.1 กรุงเทพฯ 10400
-
-
สามัญสมาชิก
93
137/1 ซ.ลาดพร้าว115 (ศานตินิเวศ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
137/1 ศานตินิเวช ซ.15 ถ.ลาดพร้าว 115 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
สามัญสมาชิก
94
-
-
-
-
-
95
55ก ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
-
-
-
-
96
-
-
-
-
-
97
-
-
-
-
สามัญสมาชิก
98
39/509 ซ.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
39/510 ไอเฮ้าส์ลากูน่า ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 10310
-
-
-
99
947-948 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
100
127 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
127 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
มหาวิิยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดี
-
101
70/120 ซ.01 กาญจนาภิเษก 7 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
70/120 หมู่ ชลลดา ซ.วัดดีบอม ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
-
-
สามัญสมาชิก
102
369/9 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
369/9 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
-
103
-
121 ตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
-
-
-
104
144/24 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
7/42 หมู่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
-
-
สามัญสมาชิก
105
300/360 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
300/360 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
-
-
สามัญสมาชิก
106
-
-
-
-
-
107
-
41/98 หมู่ 9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
-
-
-
108
1174 ถ.พระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
1174 ถ.พระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
สามัญสมาชิก
109
39/101 สวนเอกเลคปาร์ควิลล่า หมู่ 6 ซอยลำลูกกา 1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกา ปทุมธานี 12130
39/101 สวนเอกเลคปาร์ควิลล่า หมู่ 6 ซอยลำลูกกา 1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกา ปทุมธานี 12130
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
-
-
110
-
-
-
-
-
111
-
319/1 หมู่ 5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
-
112
717 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
717 รามคำแหง 164 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
113
25/575 หมู่ 6 ซ.ลาดพร้าว80 (จันทิมา) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
25/575 หมู่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
-
114
34/20 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 45 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
34/20 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 45 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
J&J
marketing
-
115
-
-
-
-
-
116
-
-
-
-
-
117
-
-
-
-
-
118
599/191 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
599/191 หมู่บ้านกลางกรุง (รัชวิภา) ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
สามัญสมาชิก
119
4/15 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
1305 ถ.กรุงเทพฯ -นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
-
-
120
506 ซ.พัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
75/9 หมู่ ปัญญา ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
สามัญสมาชิก
121
-
580/137 พรปิยะแมนชั่น ซ.32/1 ถ.ประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
สามัญสมาชิก
122
6 ซ.พัฒนเวศม์ 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
6 ซ.พัฒนเวศม์ 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
123
204 ซ.สว่าง 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
204 ซ.สว่าง ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
-
124
11/37 ซ.วัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
11/37 ซ.วัฒนวงศ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-
-
สามัญสมาชิก
125
-
-
-
-
-
126
-
-
-
-
-
127
1006 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
1006 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
-
-
-
128
2108 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
-
-
-
-
129
-
-
-
-
-
130
91/23 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
994 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-
-
สามัญสมาชิก
131
144 ซ.อัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
63/63 หมู่บ้านภาณุ ซ.17/7 ถ.บรมราชชนนี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
-
-
สามัญสมาชิก
132
5/1976 หมู่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5/1976 หมู่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
-
133
-
-
-
-
-
134
-
-
-
-
-
135
-
-
-
-
-
136
-
-
-
-
-
137
-
-
-
-
-
138
-
-
-
-
-
139
19/126 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
50 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
-
-
-
140
-
185/1 ถ.สุขุมวิท 31 ซ.สวัสดี เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
141
23 ซ.โชคชัย 4 ซ.76 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
51/35 โชคชัย 4 ซ.76 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
-
-
142
5/19 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
5/19 หมู่ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
-
-
-
143
-
-
-
-
-
144
ถึงแก่กรรม
-
-
-
-
145
89/9 นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์ บางแวก ภาษีเจริญ กทม. 10160
-
-
-
-
146
-
-
-
-
-
147
2254 ถ.กรุงเทพฯ -นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
2254 ซ.ประชาราษฎร์ 48 (แดงสว่าง) ถ.กรุงเทพฯ -นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
-
สามัญสมาชิก
148
67/675 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
67/675 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.แจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
กระทรวงการต่างประเทศ
กงสุลใหญ่นครกว่างโจว สธารณรัฐประชาชนจีน
สามัญสมาชิก
149
89/9 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
89/9 นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
-
-
-
150
86/175 ซ.อินทามระ 25 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ถึงแก่กรรม
-
ถีึงแก่กรรม
-
151
52/164 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
52/164 ถ.รัษฎานุสรณ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
-
-
สามัญสมาชิก
152
856 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
856 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
153
-
-
-
-
-
154
อยู่ต่างประเทศ (โตรอนโต) แคนาดา
-
-
-
-
155
36/32 หมู่ 10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
36/32 ซ.เอกชัย 16 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
-
-
-
156
64/173 หมู่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
67/103 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
157
80/284 หมู่ 14 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
53/107 หมู่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
158
593/4 ถ.นครไชยศรี แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
62/375 หมู่ 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
-
-
-
159
53 ซ.โกสุมรวมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
132/13 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
-
-
-
160
27/2 ถ.รางน้ำ แขวงถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
27/2 ซ.ราชวิถี 3 ถ.รางน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กระทรวงการต่างประเทศ
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
-
161
222/119 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
5 ถ.พระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
-
-
-
162
-
-
-
-
-
163
-
175/4 ศุภาลัยเพลส ถ.สุขุมวิท 39 แขวงวัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
สามัญสมาชิก
164
148 หมู่ 3 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
107/1 หมู่ 2 หมู่บ้านผาสุก ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
-
-
สามัญสมาชิก
165
38 ถ.ระนอง2 แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
38 ถ.ระนอง2 แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
-
166
36/321 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
49/91 หมู่บ้านมัณฑนา ซ.สวนสมเด็จ ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-
-
-
167
-
-
-
-
-
168
-
7/263 หมู่ 3 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
-
-
-
169
99 ซ.บางนา-ตราด 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
16 สุขุมวิท44 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
-
สามัญสมาชิก
170
63 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
63 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
171
88/40 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
37/9 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 20000
-
-
-
172
33 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
33 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
173
-
-
-
-
-
174
-
1596/3 ซ.31 ถ.จันทน์ แขวงสาธร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-
-
-
175
522 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
701/2 ถ.ประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง จ บุรีรัมย์
สามัญสมาชิก
176
-
-
-
-
-
177
572 ซ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
572 ซ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
-
-
-
178
81/2 หมู่ 3 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
-
-
-
-
179
-
-
-
-
-
180
96 หมู่ 6 ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
153 หมู่ 3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
-
-
สามัญสมาชิก
181
99/103 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
-
-
-
-
182
31/99 ซ.ลาดพร้าว33 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
31/99 ซ.ลาดพร้าว33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
สามัญสมาชิก
183
-
-
-
-
-
184
18 ปุณณวิถี 31 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กทม 10260
-
-
-
-
185
57/3 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
13/24 หมู่ 9 หมู่บ้านธนินทร ซ.14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
สามัญสมาชิก
186
-
35 ซ.ลาดพร้าว97 (เสริมโชค) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
สามัญสมาชิก
187
-
-
-
-
-
188
-
-
-
-
-
189
24/20 หมู่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ถึงแก่กรรม
-
-
-
190
31 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
6 หมู่ 11 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
-
-
-
191
207 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
220 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
-
-
-
192
-
538 จรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
-
-
193
122/18 หมู่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
49/177 หมู่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
194
54/54 หมู่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
223 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
-
-
สามัญสมาชิก
195
150/3 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
150/3 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
-
-
สามัญสมาชิก
196
-
-
-
-
-
197
103 ซ.19 ถ.เสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
103 ซ.19 (ถ.เสรี2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-
-
-
198
1372 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
1372 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
สามัญสมาชิก
199
-
-
-
-
-
200
1300/209 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
1300/209 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
-
-
-
201
8 ซ.เพชรเกษม 50/3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
-
-
-
-
202
78 ถ.สามพระยา แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ
67/103 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-
203
19/1 หมู่ 5 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
8-10 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
-
-
-
204
-
-
-
-
-
205
210 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
95-99 ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
-
-
สามัญสมาชิก
206
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
208
-
-
-
-
-
209
504/68 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
1029/12 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
-
-
-
210
-
-
-
-
-
211
224/1 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
224/1 ซ.พิษณุโลก 9 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-
-
สามัญสมาชิก
212
342/107 หมู่บ้านพฤษ์กภิรมย์ ซอยรามอินทรา14 ถนนรามอิทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
342/107 หมู่บ้านพฤษ์กภิรมย์ ซอยรามอินทรา14 ถนนรามอิทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
บริษัท. เอ พี แอล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
-
213
70/90 ซ.พุทธมณฑล สาย 3 ซ.19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
70/90 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
-
-
สามัญสมาชิก
214
259/144 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
259/144 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
-
-
-
215
-
-
-
-
-
216
101/51 หมู่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
236 ตรอก ศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
-
-
-
217
-
4 ซ.ฟาร์มวัฒนา พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
-
-
สามัญสมาชิก
218
-
-
-
-
-
219
-
50/3 ซ.มิตรอนันต์ ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10.3
-
-
-
220
2 ซ.ประชาชื่น 9/2 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
830 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
-
-
221
162 ซ.โชติสหาย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
162 ซ.โชติสหาย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
-
222
64/61 หมู่ 4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
64/38 หมู่ 4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
-
-
-
223
-
-
-
-
-
224
-
393 ซ.สะพานขวา ถ.ประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
-
-
225
-
-
-
-
-
226
-
-
-
-
-
227
-
40/197 หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
-
-
-
228
67/12 ซ.ประชาสุข แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
67/12 ซ.ประชาสุข ถ.ประชาชื่น 33 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
-
-
สามัญสมาชิก
229
-
-
-
-
-
230
-
-
-
-
-
231
-
-
-
-
-
232
-
-
-
-
-
233
105 ซ.ลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
105 ซ.ลาดพร้าว71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
234
-
-
-
-
-
235
343 ซ.ลาดพร้าว80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
569 ซ.เกษมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
-
-
-
236
51/88 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
51/88 ถ.ติวานนท์ ต.บางกรวย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-
-
-