เข้าสู่ระบบ
    ผู้ใช้ทั่วไป

      ออกจากระบบ
ข้อมูลกิจกรรม
News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  คำขวัญและสัญลักษณ์ 27 มิถุนายน 2556

   เรายึดมั่น รักกันฉันพี่น้องคลาน ตามกันมา ร่วมใจรัก รัฐศาสตร์ เพื่อชาติไทย ร่วมกายใจ สามัคคี ให้พร้อมหน้า อยู่หนใด เหมือนดวงใจ แนบร่วมอุรา รัฐศาสตร์จุฬาฯ สิงห์ผงาด องอาจเอย

ภาพกิจกรรม คำขวัญและสัญลักษณ์