เข้าสู่ระบบ
    ผู้ใช้ทั่วไป

      ออกจากระบบ
ข้อมูลกิจกรรม
News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เพลงสิงห์ดำสัมพันธ์ 27 มิถุนายน 2556

   วันนี้ วันดี สิงห์ดำน้องพี่สัมพันธ์ รัฐศาสตร์สมานฉันท์ เรามาร่วมกันให้พร ให้สุขเกษมเปรมใจ สดชื่นฤทัยดังก่อน ให้เกียรติไพศาลสถาพร เราอวยพรให้กัน ให้ก้าวหน้าในชีวิต ให้ดวงจิตสุขศานต์ ให้รักกันตลอดกาล รักสถาบันมั่นใจ รักประชาชน รักหน้าที่ รักศักดิ์ศรี รักสยามประเทศไทย รักประชาธิปไตยมั่นคง

ภาพกิจกรรม เพลงสิงห์ดำสัมพันธ์